Hei du potensielle samarbeidspartner

Vi har som Merge-mantra at vi "ser folk i øynene". Dette innebærer at vi forplikter oss til å være ærlige, og vise respekt og tillit ovenfor alle vi møter på vår vei! Vi kaller oss selv en «Merger» og en Merger deler sin kunnskap og er alltid interessert i ny. Vi er opptatt av god gammeldags service og med det har vi en tydelig definert målsetting: Vi skal være best i landet på kunde-tilfredshet OG konsulent-tilfredshet, fordi vi skiller ikke mellom kunder og konsulenter. Begge parter er like viktige for oss. Vi definerer våre kunder og konsulenter som våre samarbeidspartnere, siden vi alle etterstreber å lykkes mot et felles mål! Ja, vi trenger flinke folk!
Mette, daglig leder